Szanowna klientko, Szanowny kliencie,

na tej stronie znajdziesz formularz dotyczący odstąpienia od umowy oraz formularz reklamacyjny. Na zwrot towaru bez podania przyczyny masz 30 dni od daty dostarczenia produktu. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z produktami prosimy kontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, lub pisać na nasz adres mailowy.  

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail kontakt@bunnybobo.pl lub listownie na adres: 

MKA Concept Marcin Sznajder

ul. Juliana Tuwima 37/6

59-900 Zgorzelec

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
MKA Concept Marcin Sznajder, Juliana Tuwima 37/6, 59-900 Zgorzelec, e-mail: kontakt@bunnybobo.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres:
Podpis: 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć.

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)
Adresat: MKA Concept Marcin Sznajder, Juliana Tuwima 37/6, 59-900 Zgorzelec

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: 
– adres pocztowy:
– adres e-mail:
Reklamacja dotyczy: 
– umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
 -umowy o świadczenie innej usługi: 
– inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: 
Opis problemu:
Żądanie reklamacji: 
– usunięcie wady towaru lub usługi
– wymiana towaru na wolny od wad
– obniżenie ceny towaru
– odstąpienie od umowy

Podpis składającego: